Kênh Thông Tin VictorWood
Kênh thông tin về tin chuyên nghành, thông tin về công ty, thông tin tuyển dụng , tin tức về sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi.

Tóm tắt tình hình 10 tháng đầu năm 2011

Tổng giá trị hàng hóa xuất khẩu 10 tháng đầu năm 2011 ước đạt 78,032 tỷ USD tăng 34,6%, trong đó khu vực kinh tế trong nước ước đạt 34,832 tỷ USD tăng 30,4%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài ước đạt 43,200 tỷ USD tăng 38,1%.


alt


Các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu đều tăng: dệt may ước đạt 11,693 tỷ USD tăng 29,4%; dầu thô 6,118 tỷ USD tăng 53,5%; thủy sản 4,926 tỷ USD tăng 22,8%; gạo 3,216 tỷ USD tăng 17,3%; điện tử máy tính 3,148 tỷ USD tăng 8,7%; máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng 3,161 tỷ USD tăng 27,7%; gỗ và sản phẩm gỗ 3,195 tỷ USD tăng 16,2%; cà phê 2,269 tỷ USD tăng 59,2%; cao su 2,603 tỷ USD tăng 55,7%; sản phẩm mây tre cói thảm ước 159 triệu USD giảm 4,7%.

Tổng giá trị hàng hóa nhập khẩu 10 tháng đầu năm 2011 ước đạt 86,422 tỷ USD tăng 27,2%, trong đó khu vực kinh tế trong nước ước đạt 48,127 tỷ USD tăng 25,6%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài ước đạt 38,294 tỷ USD tăng 29,2%.


Các mặt hàng nhập khẩu chủ yếu phục vụ sản xuất và đời sống đều tăng: máy móc thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác ước 12,502 tỷ USD tăng 13,4%; xăng dầu 8,555 tỷ USD tăng 65,5%; săt thép 5,074 tỷ USD tăng 0,7%; điện tử máy tính linh kiện 5,647 tỷ USD tăng 37,7%; nguyên phụ liệu dệt, may, giày dép ước 2,444 tỷ USD tăng 14,4%; sợi dệt 1,289 tỷ USD tăng 43,1%; ô tô 2,572 tỷ USD tăng 10,6%; gỗ nguyên liệu và sản phẩm 1,115 tỷ USD tăng 18,4%.


Nhập siêu hàng hóa 10 táng đầu năm 2011 ước 8,4 tỷ USD bằng 10,8% tổng kim ngạch hàng hóa xuất khẩu.

Số liệu thống kế hàng hóa nhập khẩu 9 tháng đầu năm 2011: Xuất khẩu sản phẩm gỗ: 2,830 triệu USD; xuất khẩu mây, tre, cói, thảm: 144 triệu USD; Nhập khẩu gỗ nguyên liệu và sản phẩm: 1,094 triệu USD.


(Tin Văn Phòng Hiệp Hội)

  •  
<< Quay lại
Website tk bởi MTDesign. Xem tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024px ++,
Duyệt tốt nhất với trình duyệt web Firefox 2.0++, hoặc Internet Explorer 7.0++.
Tiếng Việt | English